0 0

Müşteri Hizmetleri

0212 580 90 09
Ödeme ve Teslimat

ÖDEME VE TESLİMAT

MADDE-1

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI:EGLENEREKAL.COM - NETA DENİZCİLİK
ALICI:www.eglenerekal.com
‘un ilgili üyesi

MADDE-2

İş bu sözleşmenin konusu, alıcını satıcıya aitwww.eglenerekal.comsitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışta konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatları ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan ederwww.eglenerekal.comsitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE-3 SÖZLEŞMENİN TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce onaylanmış bulunan sözleşme tarafından belirtilen tarihte kabul edilmiştir.

MADDE-4 MAL/HİZMETİN TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmetin, alıcının teslimini talep etmiş olduğu adresinde ilgili kişiye teslim edilecektir

MADDE-5 TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcı hesabına geçmesinden sonra en geç 20 gün içerisinde yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10(on) günlük uzatım hakkını saklar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE-6 ALICININ BEYAN VE TAAHHAÜTLERİ

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödenmemesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3(üç) gün içerisinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE-7 SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10(on) gün içinde mal/hizmet bedelini varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20(yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(0n) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri alıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE-8 SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi ve türü miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.eglenerekal.com adlıweb sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE-9 MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin satış fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE-10 VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE-11 ÖDEME PLANI

Alıcının, kredi kartı ile taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı kart sahibi banka arasındaki sözleşme hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ödemelerini takip edebilir.

MADDE-12 CAYMA HAKKI

Alıcı sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden 3(yedi ) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve mal/hizmetin 13. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan vewww.eglenerekal.comweb sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. Kişiye veyaalıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesizorunludur. Cayma hakkına ilişin ihbarın ulaşmasını takip eden 15 gün içinde mal/hizmeti bedeli alıcıya iade edilir ve 20(yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal hükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli alıcı tarafından karşılanır.

MADDE -13 CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarı ile iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, çeşitli medyaların (cd, dvd vb.) bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit vb.) il kozmetik malzemelerin de cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartı bulunmaktadır.

MADDE -14 TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeceyek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumla ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdantalep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zara ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

İletişim Bilgileri

Yeşilova Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi No:11/B Küçükçekmece / İstanbul

info@eglenerekal.com

0212 580 90 09

0543 301 35 33

0535 301 35 35

© eglenerekal.com. Tüm hakları Saklıdır.


Websireni Yazılım & Bilişim E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.